Слънчеви вакуумни колектори и системи Слънчеви вакуумни тръби Слънчеви бойлери с една серпентина Специални слънчеви бойлери Продукти ПРИТИ Продукти Burnit Продукти

Di Calore

Панелни радиатори Алуминиеви радиатори
Слънчева система Модел: SSA Слънчева вакуумна тръба Модел: SSVA Слънчев бойлер модел S1 (120 200л) Слънчев бойлер с две паралелни серпентини и емайл Камини Пелетни камини серия Comfort Сухи пелетни камини Панелни радиатори Алуминиеви радиатори
Слънчева система Модел: SSB Слънчева вакуумна тръба Модел: SSVB Слънчев бойлер модел S1 (750 1,000л) Слънчев промишлен бойлер

тип EL (1,500 2,000л)

Камери Пелетни горелки серия Pell Пелетни камини с водна риза
Слънчева система Модел: SSH Слънчев промишлен бойлер

с две серпентини тип S2

Пелетни камини Котли на твърдо гориво серия WBS Пелетни котли
Германски слънчев колектор OEM VARIO XXX Промишлени водосъдържатели без

серпентина тип SE (2,500 10,000л)

Пелетни горелки Пиролизни котли Pyroburn
Промишлени водосъдържатели с една

U образна серпентина тип SU 1 (2,500 10,000л)

Пелетен комплект WBS-Pell
Автоматични котли серия Advance
Пелетни котли Burnit Pell Easy
Пелетни камини PD Ambient

Типове слънчеви колектори

Основно има три типа колектори:

1. Плосък колектор

2. С вакуумни тръби

3. Концентриращи

1. Системите с плоски колектори, обхващат изолирана, водоустойчива кутия съдържаща тъмна абсорбираща плоскост (абсорбер) под едно или повече прозрачни покрития. Вода или друг подходящ флуид преминава през тръбите разположени под абсорбера. По този начин тръбите се нагряват. Този колектор е с по-ниска ефективност в някои аспекти от колектора с вакуумни тръби, но въпреки това е най-типичния и разпространен тип колектор в много страни.

2. Колекторите с вакуумни тръби са изработени от паралелни редове прозрачни тръбни профили. Тръбите тип "стъкло-стъкло" се състоят от външна и вътрешна стъклена тръба. Вътрешната тръба е покрита със специален селективен слой, който абсорбира слънчевата енергия добре и възпрепятства загубата на топлина. Въздуха се изтегля от пространството между двете стъклени тръби чрез вакуум, който предотвратява загубата на топлина. Тези тръби функционират много добре и в облачно време, както и при ниски температури. Понеже тръбата е 100% от стъкло, проблемът със загубата на топлина през пукнатини е много минимизиран.

3.Концентриращите колектори за жилищни приложения обикновено имат огледални повърхности за да концентрират слънчевата енергия в абсорбираща тръба (наречена получател) съдържащ топло-проводима течност или просто вода.

Типове системи за слънчево затопляне на водата

Системите за слънчево затопляне на водата може да бъдат активни и пасивни. Активната система използва електрическа помпа за циркулиране на течността през колектора. Пасивната система няма помпа и използва термосифон за циркулиране на водата. Количеството топла вода, която слънчевия воден нагревател произвежда зависи от типа и размера на системата, количеството налично слънце на съответното място, правилна инсталация и също така наклона, ъгъла и ориентацията на колектора. Системите за слънчево затопляне на водата се характеризират също с отворен (директен) или затворен (индиректен) цикъл.

Активни системи

Активната система използва електрическа помпа, клапа и контролери за циркулиране на водата или другите топло-пренасящи течности през колекторите. Този тип системи имат висока ефективност. При тях складовия резервоар няма нужда да бъде инсталиран над или в близост до самите колектори. Ако е инсталиран използвайки PV панел за управление на помпата, колекторите може да работят дори и при евентуално спиране на енергията.

Активни системи с отворен цикъл:

Активните системи с отворен цикъл използват помпа за циркулиране на домакинска вода през колекторите. Това проктиране е ефективно и понижава разходите за управление, но не е подходящ ако домакинската вода е твърда или с киселинно съдържание, понеже котления камък и корозията бързо ще повредят системата. Активните системи с отворен цикъл са популярни в региони, в които не се получават отрицателни температури. Системите с отворен цикъл използващи плосък тип колектор не би трябвало да се използват никога при климат, при който се поддържат определени периоди с отрицателни температури. Може да се инсталират в региони с по-мек климат, при който рядко се получават отрицателни температури, но все пак е необходимо да се направи защита срещу замръзване

Активни системи с затворен цикъл:

При тези системи се изпомпва топло-пренасяща течност (обикновено вода и антифриз) през колекторите Топлообменника пренася топлината от течността към домакинската вода, която се съхранява в резервоара. Двойно оградените топлообменници предпазват от замърсяване на домакинската вода. Някои стандарти изискват двойни стени когато топло-пренасящата течност не е нищо друго освен домакинска вода. Активните системи със затворен цикъл са популярни в региони с продължителни периоди на отрицателни температури, защото те предлагат добра защита срещу замръзване. Но все пак системите с гликолен антифриз са по-скъпи за поръчка и инсталиране и гликолът трябва да бъде проверяван всяка година и сменян на всеки 3 - 10 години в зависимост от количеството гликол и температурите на системата.

Системите Drainback използват вода като топло-пренасяща течност в цикъла на колектора. Водата циркулира през колекторите чрез помпа. Водата се пресушава от притеглянето в резервоара и топлообменника. Когато помпите бъдат спряни, колекторите са празни, което осигурява защита от замръзване и също позволява на системата да бъде спряна, ако водата в резервоара стане твърде гореща.

Вакуумните тръбни колектори, които предлага нашата фирма могат да бъдат с конфигурация от вида както със отворен цикъл така и със затворен цикъл. Но въпреки това ние препоръчваме използването на системи със затворен цикъл, където е възможно като това ще предотврати натрупването на корозия и котлен камък в колекторите.

Пасивни системи

Пасивните системи пренасят домакинска вода или работната течност през системата без помпи. Тези системи имат предимството, че при тях няма опасност от повреда на електрическата помпа или отказ на електичеството.Това прави пасивните системи като цяло по-надеждни и лесни за поддръжка с възможност за по-дълготрайна употреба отколкото активните системи.

Сравнителна таблица за ефективността на вакуумния слънчев колектор спрямо панелния