Камини

КЛИМАТ

K1 optima
Mini
K1-2013
K1 E
K1 K
K1 R
K12
K13
K1 W8
K1 CP
K1 CP W8
K2
K2 with niche
K2 CP
K2 CP W10
K2 CP W13
K2 CP W13 E
K22 E
K22
K22 CP
K22 CP W10
- Размери (см) Мощност (кВт) Тегло (кг)
K1 optima 39 x 39 x 76 9 60
Mini 39 x 47 x 62 5 48
K1-2013 45 x 38 x 76 9 61
K1 E 45 x 38 x 86 9 62
K1 K 45 x 38 x 95 9 67
K1 R 45 x 38 x 75 9 66
K12 49 x 45 x 76 10 74
K13 59 x 44 x 81 12 85
K1 W8 45 x 40 x 76 8+6 67
K1 CP 46 x 44 x 76 9 74
K1 CP W8 46 x 44 x 76 8+6 74
K2 49 x 46 x 81 10 79
K2 with niche 49 x 46 x 90 10 90
K2 CP 51 x 50 x 81 10 90
K2 CP W10 51 x 50 x 81 10+6 94
K2 CP W13 51 x 50 x 91 13+5 105
K2 CP W13 E 51 x 50 x 101 13+5 107
K22 E 49 x 46 x 92 10 82
K22 49 x 46 x 81 10 80
K22 CP 51 x 50 x 81 10 91
K22 CP W10 51 x 50 x 81 10+6 95

СТАНДАРТ

S1
S2
SR
SRB
SK
SB
SK W10
SB W10
S1 W10
S2 W10
S3 W13
S3 W17
S3 W21
- Размери (см) Мощност (кВт) Тегло (кг)
S1 49 x 46 x 83 10 81
S2 49 x 46 x 83 10 83
SR 49 x 46 x 94 11 77
SRB 49 x 46 x 84 11 77
SK 47 x 53 x 90 10 93
SB 47 x 47 x 84 10 89
SК W10 47 x 53 x 90 10+6 98
SB W10 47 x 47 x 84 10+6 92
S1 W10 49 x 46 x 83 10+6 85
S2 W10 49 x 46 x 83 10+6 86
S3 W13 49 x 46 x 93 13+5 93
S3 W17 57 x 53 x 93 17+5 118
S3 W21 57 x 53 x 93 21+5 134

ПРИТИ

Prity
WD
WD E
W17
WD W15
WD W24
WD W29
MR
- Размери (см) Мощност (кВт) Тегло (кг)
Прити 65 x 55 x 116 15 135
WD 65 x 55 x 78 15 119
WD E 65 x 55 x 90 15 121
W17 65 x 55 x 116 17+8 130
WD W15 65 x 55 x 78 15+7 115
WD W24 65 x 55 x 93 23+6 153
WD W29 65 x 55 x 115 29+8 183
MR 68 x 47 x 87 10 103

С ФУРНА

FM
FM E
FG
FG R
FG W15
FG W18 R
FG W20
FR
- Размери (см) Мощност (кВт) Тегло (кг)
FM 49 x 46 x 93 12 97
FM E 49 x 46 x 103 12 99
FG 57 x 53 x 93 14 120
FG R 57 x 53 x 103 14 120
FG W15 57 x 53 x 93 15+5 136
FG W18 R 57 x 53 x 105 18+5 150
FG W20 65 x 55 x 115 20+6 187
FR 80 x 61 x 86 14 118

С ТЕРАКОТА

FM RK
S3W13 K
FMS-RK
K2-RK
K1-RK
- Размери (см) Мощност (кВт) Тегло (кг)
FМ RK 73 x 47 x 111 12 225
S3W13 K 73 x 47 x 99 13+5 220
FMS-RK 73 x 47 x 88 12 162
K2-RK 73 x 47 x 87 10 153
K1-RK 73 x 47 x 63 9 120